TYSK – FUNKTIONEL GRAMMATIK OG MULTIMODALE TEKSTER

Trænger du til ny inspiration til at arbejde med ordforrådstilegnelse og skriftlighed i tysk
Periode 22. februar 2021
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Efterskolelærer, Anne Nørgaard Revsholm
Pris 1950 kr + moms. Ved tilmelding af 4 lærere fra samme skole betales kun for 3 lærere.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Kursusbeskrivelse

Tysk forbindes ofte med et fag, hvor eleverne arbejder med grammatik som et særskilt område. Men forskning peger på, at en isoleret grammatikundervisning uden for konteksten ingen effekt har på elevernes produktive færdigheder. Det er derimod vigtigt, at grammatikundervisningen tager udgangspunkt i den kontekst, man allerede arbejder i – dvs. der skal være en sammenhæng mellem et sprogligt fænomens betydning for kontekstens indhold. Kurset bliver en præsentation af en sådan funktionel grammatikundervisning og giver ideer til, hvorledes man kan arbejde funktionelt med grammatikken.

Kursets 2. del handler om multimodale tekster. Anvendelse af disse er en god måde til at variere sin tyskundervisning med, og det er en genre, eleverne oftest synes om. I præsenteres for en række forskellige multimodale tekster, og hvorledes man på forskellig vis kan arbejde med disse.

Kurset bliver en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, som du kan tage med hjem og bruge i egen undervisning. Vi tager bl.a. udgangspunkt i noget af det materiale, der er udarbejdet af Tyskbanken.dk. Øvelserne kan bruges på 7.-10. klasses niveau, og kursussproget veksler mellem dansk og tysk.

Program

09.00 – 09.30 Morgenkaffe og brød 

09.30 – 13.00 Formiddag: Oplæg om funktionel grammatikundervisning. Herefter skal vi afprøve forskellige ideer til, hvordan man kan arbejde funktionelt med grammatikken i tyskundervisningen. 

13.00 – 14.00 Frokost på Balle Musik- og Idrætsefterskole 

14.00 – 15.45 Præsentation af en række forskellige multimodale tekster og ideer til, hvorledes man på forskellig vis kan arbejde med dem. 

15.45 – 16.00 Evaluering

Målet med kurset er at

give dig viden om og inspiration til, hvorledes man kan arbejde med funktionel grammatikundervisning

præsentere dig for forskellige multimodale tekster og give dig ideer til, hvordan man kan arbejde med disse

give dig rum for erfaringsudveksling med andre engagerede tysklærere

Målgruppe

Tysklærere i 7. – 10. klasse fra alle skoleformer.

Kommentarer fra kursister i efteråret 2018:
“Hele kurset har været spændende med et mix af teori og konkrete eksempler, som man nemt kan tage med hjem og bruge.”

“Mange brugbare konkrete eksempler, som kan anvendes i undervisningen. Kursuslederen havde et godt overblik over både sit materiale og tiden.”

Om underviseren:

Anne Nørgaard Revsholm, uddannet folkeskolelærer i 2005, har undervist i tysk i 9.-10. klasse i 12 år, efterskolelærer på Bjergsnæs Efterskole, beskikket censor i skriftlig tysk, masterstuderende (Master i Fremmedsprogspædagogik).

Medstifter af og forfatter på Tyskbanken.dk 

Online tilmeldning HER

Scroll til toppen