LÆSE- & SKRIVETEKNOLOGI OG ORDBLINDHED

Læse – og skriveteknologi (LST) og ordblindhed – i et inkluderende perspektiv
Periode 5. - 6. december 2023 (FULDT BOOKET)
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Mikael Stensgaard Nielsen. Konsulent på Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Læse – og skriveteknologi (LST) og ordblindhed

Et efterhånden stort udbud af læse – og skriveteknologier skaber en unik mulighed for at ”skræddersy” en teknologi som passer til den ordblinde. En læse – og skriveteknologi som kan anvendes i alle skolens fag og afgangsprøverne på særlige vilkår.

Gennem grundskolen ændrer teksttyperne sig, og bliver mere mangfoldige og fagspecifikke. Sideløbende øges kravene til læsehastigheden og den skriftlige produktion. Prøverne på særlige vilkår stiller ligeledes store krav til anvendelsen af LST. Derfor er man som underviser nødt til at anskue LST ud fra et dynamisk og inkluderende perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og hvor i uddannelsessystemet den unge ordblinde befinder sig.

Kurset vil tage afsæt i den nyeste viden om læse- og skriveteknologi (LST) og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med brugen af LST. Kurset vil veksle mellem teori og praksis.

Kursisterne bliver introduceret til læse- og skriveteknologi og hvad skal der til for at programmerne integreres hensigtsmæssigt? Gennem hands – on øvelser, praksisnære eksempler og didaktiske overvejelser er kursets indhold direkte overførbart til den almene undervisning i skolen.

Indhold:

 • Teoretisk viden om ordblindhed og afledte vanskeligheder
 • Afgangsprøverne på særlige vilkår – forberedelse og gennemførelse
 • Relevante praksiseksempler og elevcases
 • Hvordan oplæsningsfunktion, talegenkendelse og ordforslagsfunktion kan tænkes som dynamiske i forhold til elev og opgave
 • Hvorfor man skal have øje for overgange i uddannelsessystemet, når en ordblind bruger LST
 • Hvordan LST kan tænkes ind i alle fag
 • Hvordan der skabes et indre behov og en øget motivation for brugen af LST
 • Hvordan ordblinde, der anvender LST udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier
 • Hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for den ordblinde

Målgruppen:

Kurset er for lærere, læsevejledere, konsulenter og andre der arbejder med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, der rummer ordblinde elever, som anvender LST som kvalificerende redskab.

Medbring: PC/ChromeBook, mobil og høretelefoner

Program

Dag 1

09.00 – 09.30    Ankomst og morgenkaffe på Balle Musik- og Idrætsefterskole
09.30 – 13.00    Læse – og skrive teknologi – en intro

 • Nyeste viden om LST
 • Ordblindhed og afledte vanskeligheder
 • Intro til ordforslag, oplæsning og talegenkendelse
 • Hands on øvelser

13.00 – 14.00   Frokost på Balle
14.00 – 16.00    LST på et strateginiveau

 • Ordblind i alle fag
 • LST og didaktik
 • Besøg af superbruger

16.00 – 18.30     LST og stilladsering

 • Læseguides og skriveskabeloner
 • Stilladsering af LST – anvendelse
 • Hands on øvelser

18.30 – 19.00     Opsamling, dialog og erfaringsudveksling
19.00 – 20.00     Aftensmad på Balle & mulighed for social hygge efterfølgende

DAG 2

08.15 – 09.00    Morgenmad på Balle
09.00 – 11.00    Folkeskolens afgangsprøver på særlige vilkår
11.00 – 12.00    Pædagogiske og didaktiske overvejelser   
12.00 – 13.00    Dialog, erfaringsudveksling og samlet evaluering
13.00 –               Frokost på BALLE og herefter farvel og tak

Underviser

Mikael Stensgaard Nielsen

Mange års erfaring i arbejdet med læse – og skriveteknologi og en særlig interesse i hvordan man kan tilpasse læse – skriveteknologien til den enkelte elev og opgave. 

Flittig oplægsholder, tidligere underviser på Gylling efterskole, underviser på VIA læreruddannelsen, PD i læse – og skriveteknologi og til daglig konsulent på Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Tilbud om overnatning
Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Online tilmelding HER

Scroll to Top