STYRK ELEVERNES TRIVSEL OG ROBUSTHED – OG UNDGÅ FRAFALD

Hvordan kan vi guide vores elever og give dem redskaber, som kan gøre dem mere robuste over for livets kompleksitet og udfordringer og få dem til at trives bedre.
Periode AFLYST
Dag 1: den 8. september 2020
Dag 2: den 2. november 2020
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Efterskolelærer og master i postiv psykologi, Sarah Bruhn
Pris 2950 kr + moms. Ved tilmelding af 5 lærere fra samme skole betales kun for 4 lærere.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Kursusbeskrivelse

Der opleves i disse år et stigende antal af elever i udskolingen, der er pressede og i mistrivsel. Grundene kan være mange, men noget af det de unge giver udtryk for er:
– Forventningspres fra skolen, vennerne, familien og fra sig selv.
– Præstationspres i forhold til karakterer og uddannelse.
– At indgå en foranderlig verden, hvor de er i centrum og hvor fremtiden skal designes af dem selv.
I skolen oplever vi denne gruppe af elever som stressede, under pres i forhold til karakterer for at komme ind på ungdomsuddannelserne, elever der mistrives på forskellige områder og elever med angst og stress-symptomer. De kan have svært ved at indgå i fællesskaber, og mange af dem oplever at de er de eneste i verden med netop denne udfordring, men det er de langt fra.
Verden bliver til stadighed mere foranderlig og kompleks, og derfor er robusthed en af fremtidens væsentligste kompetencer.

Formål:
Hvordan kan vi guide vores elever og give dem redskaber, som kan gøre dem mere robuste over for livets kompleksitet og udfordringer og få dem til at trives bedre.
På kurset introduceres deltagerne for den positive psykologis syn på mennesket.
Deltagerne vil blive introduceret for viden inden for trivsel og resiliens*, og der vil blive arbejdet med hvilke faktorer, der spiller ind for at blive et resilient* menneske.
Deltagerne får desuden en konkret indføring i hvordan den positive psykologi kan bruges i praksis, samt hvordan den kan danne grundlag for det pædagogiske arbejde med elevernes trivsel på skolerne.
Kurset veksler mellem præsentation af teoretisk og erfaringsbaseret baggrundsviden, konkrete modeller, opgaver og øvelser samt erfaringsudveksling. 

Målgruppe: lærere og ledere fra efterskoler og udskolingen på fri og privatskoler.

Varighed:

Kurset forløber over 2 kursusdage.

Dag 1: Teori, erfaringer, øvelser og værktøjer med fokus på ungdomskultur, trivsel og robusthed.

Imellem de to kursusdage arbejdes hjemme på skolerne med selvvalgt case.

Dag 2: Præsentation af egen case, erfaringsudvekling og udviklingsmuligheder. Det videre pædagogiske arbejde med trivsel og robusthed på skolerne.

Om underviseren

Sarah Bruhn er uddannet lærer i 2004 og arbejder som efterskolelærer. Uddannelse i Master i Positiv Psykologi 2020.

Online tilmeldning HER

Scroll til toppen