TÆNK MERE MED DIGITALE VÆRKTØJER I MATEMATIK

De digitale værktøjer i matematik kan bruges til andet end at løse opgaver.
Periode 10. - 11. oktober 2023
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Konsulent, Bo Kristensen
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer

Brug digitale værktøjer, så eleverne tænker mere, ikke mindre

Digitale værktøjer har gjort deres indtog i matematikundervisningen, hvor de bliver brugt til at løse specifikke opgaver hurtigt og let. Det er dog ikke altid, eleverne kan gennemskue den matematik, der er på spil i værktøjet, og det diskuteres ofte, om vi med de digtiale hjælpemidler reelt gør eleverne dårligere til matematik, ved at udlicitere en vigtig del af arbejdet til en maskine. 

Man kan dog også bruge de digitale værktøjer til andet end at løse opgaver. Vi kan netop udnytte den enorme regnekapacitet til at lade eleverne udforske matematiske koncepter og finde mønstre og se sammenhænge. Det kræver dog, at vi er opmærksomme på de to tilgange til de digitale værktøjer, og at vi øver os på at twiste den måde vi spørger på, så den lægger mere op til undersøgelse og mindre til at finde facit. 

På kurset her vil jeg præsentere forskellige didaktiske greb, der kan bruges til at få eleverne til at tænke mere, og jeg vil desuden præsentere en masse konkrete inspirationseksempler, der kan bruges direkte i undervisningen. Eksemplerne kan dog også varieres til forskellige formål og elevgrupper. 

Aktiviteterne vil primært tage udgangspunkt i de tre digitale værktøjer fra læseplanen – regneark, dynamisk geometri og CAS.
Vi vil undervejs bl.a. komme til at arbejde med simulering og modellering og kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem konkrete aktiviteter, diskussioner af disse og perspektivering til den afsluttende prøve. Undervejs vil vi desuden komme til at arbejde en smule med simpel programmering i forbindelse med arbejdet med geometri, da netop programmering rummer nogle potentialer på mellemtrinnet og op, som man ikke altid er opmærksom på. Først og fremmest skal vi dog hygge os med matematikken. 

Jeg glæder mig til to gode dage i matematikkens navn, hvor vi skal have fingrene helt ned i substansen og lege en masse med de digitale værktøjer.

Målgruppe:

Matematiklærere på mellemtrinnet eller i udskolingen

På kurset får du brug for:

  • En computer du er fortrolig med og kan installere programmer på. Alternativt en Chromebook.
  • En iPad eller andre tablets vil sandsynligvis give visse begrænsninger af muligheder.
Instruktør:

Bo Teglskov Kristensen

Bo er ansat på CFU og UCL i Odense, hvor han især har beskæftiget sig med efteruddannelse af matematiklærere. Her har Bo  især haft fokus på meningsfuld inddragelse af it i undervisningen, kompetenceorienteret og undersøgende matematik samt evalueringskultur i matematik.

Bo arbejdede indtil 2014 i folkeskolen, hvor han har undervist i matematik på alle trin og desuden har fungeret som matematikvejleder.

Som en del af  jobbet sidder Bo  i styregruppen for det Danske GeoGebra Institut, og har ved siden af sit job lavet forfatterarbejde og kursusvirksomhed for forskellige   
producenter af læremidler.

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Scroll til toppen