Skolekreds

Skolekreds

Skolekredsen er baggrund for skolens virke og skolens bestyrelse vælges blandt skolekredsens medlemmer. Myndige personer der føler tilknytning til skolen og ønsker at støtte op omkring skolens formål kan ansøge om at blive skolekredsmedlem.
Det koster 100 kr. årligt at være medlem af skolekredsen. Medlemskabet giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Invitation og opkrævning af medlemskab fremsendes senest 14 dage før afholdelse.

Medlemskab af skolekredsen godkendes af bestyrelsen. Du kan ansøge om at blive skolekredsmedlem HER

Scroll to Top