ORDBLINDEVEJLEDER

16. – 18. september 2024
3. – 4. december 2024
+ 2 x online vejledning