ORDBLINDEVEJLEDER

Styrk arbejdet omkring de ordblinde elever på din skole.
Periode Modul 1: 16. - 18. september 2024
Modul 2: 3. - 4. december 2024
+ 2 x online vejledning (KURSET ER FULDT BOOKET PÅ DISSE DATOER!)
eller
Modul 1: 9. - 11. december 2024
Modul 2: 10. - 11. april 2025
+ 2 x online vejledning
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Mikael Stensgaard Nielsen. Underviser, foredragsholder og til daglig konsulent på Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.
Pris 9595 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller Chromebook og kursisterne bedes have enten Intowords eller AppWriter installeret inden kursusstart

Ordblindevejleder

Ønsker I at styrke arbejdet omkring ordblinde elever på din skole, så er muligheden nu til stede.
Ordblindevejlederkurset er bygget op om 2 kursusgange; 3 dage i september 2024 og 2 dage i december 2024, og hvor der vil være mulighed for on-line vejledning mellem de 2 kursusgange.

Ordblindevejlederkurset er for dig der:

 • Allerede er læsevejleder, men ønsker at opdatere og udvide din viden om ordblindhed, didaktik og LST mm.
 • Søger en mulighed for at blive ressourceperson. En ressourceperson som kan yde praksisnær vejledning og understøtte den ordblindevenlige undervisning på jeres skole.
 • Er almenlærer, som måske allerede underviser ordblinde, men som har behov for en større forståelse for – og viden om ordblindhed og ordblindevenlig undervisning.

Ordblindekurset vil tage afsæt i den nyeste litteratur og viden om ordblindhed, didaktik og LST og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer som opstår i mødet med den ordblinde elev.
Gennem hands – on øvelser, praksisnære eksempler og didaktiske overvejelser er uddannelsens indhold direkte overførbart til dig og din skole.

Uddannelsen vil veksle mellem dialog, erfaringsudveksling, teori og praksis.

Mål med kurset

 • Efter kurset har kursisten viden om ordblindhed og ordblindevenlig undervisning
 • Efter kurset har kursisten en viden om mestring, motivation og afledte vanskeligheder
 • Efter kurset har kursisten et blik for didaktik og stilladsering i alle fag
 • Efter kurset har kursisten en grundlæggende viden om læse – og skriveteknologi (LST) og brugbare LST strategier
 • Efter kurset kan kursisten planlægge og gennemføre en undervisning, som understøtter den ordblinde
 • Efter kurset kan kursisten give sparring og praksisnær vejledning af ordblindevenlig undervisning til almenlæreren på skolen

Dato:

Indhold:

Beskrivelse:

16. – 18. september 2024

Læse – og skriveteknologi, ordblindhed og afledte vanskeligheder

 • Teoretisk viden om ordblindhed og afledte vanskeligheder.
 • Emotionelle følgevirkninger
 • Indsigt i årsager til udvikling af skriftsproglige vanskeligheder i relation til ordblindheden
 • Sådan fungerer den ordblinde hjerne
 • Motivation, mening og mestring
 • Den lektiologiske grundmodel
 • Relevante elevcases
 • Erfaringsudveksling; ”sådan er forholdene min skole”
 • Hvordan oplæsningsfunktion, talegenkendelse og ordforslagsfunktion kan tænkes som dynamiske i forhold til elev og opgave
 • Hvordan LST kan tænkes ind i alle fag
 • Hvordan der skabes et indre behov og en øget motivation for brugen af LST
 • Hvordan ordblinde, der anvender LST udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier
 • Løbende hands on opgaver
 • Hands on – lav dit eget LST design/introduktion
 • Planlægning af aktion i egen praksis

September – december 2024

Vejledningseftermiddag – online

”Næste bedste skridt”

 • Prøvehandlinger på hjemskolen

3. – 4. december 2024 

Didaktik og praksis i den ordblindevenlige undervisning

 • Hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for den ordblinde
 • Ordblind i alle fag
 • Bliv klar til afgangsprøverne på særlige vilkår – forberedelse og gennemførelse
 • Hvorfor man skal have øje for overgange i uddannelsessystemet, når man er ordblind.
 • Den ordblindevenlige skole og den ordblindevenlige undervisning 
 • Stilladsering som et afgørende greb
 • Læseguides og skriveskabeloner 
 • Planlægning og gennemførelse af forløb med velbegrundet inddragelse af læse- og skriveteknologi og stilladsering
 • Hands on – lav dit eget didaktiske design
 • Dialog og erfaringsudveksling
 • Fremlæggelse af didaktisk design
 • Opsamling og evaluering
 • Hvad er mit ”næste bedste skridt”

December 2024 – januar 2025

Opfølgningseftermiddag – online

 

Datoer og tidspunkter for kursus

Modul 1
16. september 2024. Kl. 9.30 – 20.00.
17. september 2024. Kl. 9.00 – 20.00.
18. september 2024. Kl. 9.00 – 13.00

Vejledningsmøde – online
I tidsrummet slut september-start december. Kort varighed.

Modul 2
3. december 2024. Kl. 9.30 – 20.00.
4. december 2024. Kl. 9.00 – 13.00.

Opfølgningseftermiddag – online.
I løbet af januar 2025. Kort varighed.

Underviser

Mikael Stensgaard Nielsen

Mange års erfaring i arbejdet med ordblindhed og læse – og skriveteknologi, og en særlig interesse i hvordan man kan tilpasse undervisningen så den er ”ordblindevenlig”.

Flittig oplægsholder, tidligere underviser på Gylling efterskole, underviser på VIA læreruddannelsen, PD i læse – og skriveteknologi og til daglig konsulent på Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Tilbud om overnatning
Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Online tilmelding HER

Scroll to Top