Matematikvejleder- kursus

Deltagelse på alle 3 moduler udløser et kursusbevis, så man har “papir på”, at man er klar på at forestå opgaverne som matematikvejleder
Periode MATEMATIKVEJLEDERKURSUS
2023 - 2024
DET ER MULIGT F.EKS. AT STARTE MED MODUL 2
Modul 1: 22. - 24. aug. 2023
Modul 2: 8. - 10. jan. 2024
Modul 3: 28. feb. - 1. mar. 2024
STADIG LEDIGE PLADSER
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Rikke Teglskov Kristensen, Bo Teglskov Kristensen og Mette Hjelmborg. Alle ansat ved UCL i Odense.
Pris 15.950 kr + moms
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Matematikvejlederkurset er oprettet i et samarbejde med Efterskoleforeningen

Kursusbeskrivelse

Kurset henvender sig til alle lærere med interesse for matematikvejledning.
Matematikvejlederkurset er opdelt i 3 moduler, der samlet kvalificerer deltagerne til at forestå de mange elementer knyttet til udvikling af matematikundervisning og kollegavejledning.

Matematikvejlederkurset har fokus på at planlægge, gennemføre, evaluere og analysere undervisning og undervisningsaktiviteter inden for faget matematik med henblik på at kunne vejlede kolleger og ledelse. Det giver det dig kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse vedrørende matematikundervisningens indhold, metoder og materialevalg, og til at varetage koordinerende funktioner i forbindelse med udvikling af skolens matematikundervisning. Kurset er målrettet udskolingslærere i matematik, samt andre med interesse for matematikvejledningen.

Matematikvejlederkurset tilrettelægges dels som oplæg med fælles gennemgang og diskussioner, dels med praktiske øvelser og plads til faglig fordybelse.
Aftenseancerne stilladseres af underviserne og omhandler logbogsskrivning, cases eller aktiviteter, der drøftes og reflekteres, så de kan omsættes og berige undervisningen hjemme på skolen.
Der vil ligeledes være en vejledningsorienteret opgave mellem model 1 og modul 2 og mellem modul 2 og 3, så deltagerne hurtigt kommer i gang med at praktisere vejledning. Denne vejledningsorienterede opgave faciliteres af underviserne.

Modul 1: Omhandler kompetenceorienteret matematik, som peger ind i de afsluttende prøver.

Modul 2: Omhandler matematik og IT

Modul 3: Omhandler Børn og unge med særlige behov 

Modul 1 Kompetenceorienteret matematik, som peger ind i de afsluttende prøver.

Dette modul kvalificerer deltagerne til at håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om kompetenceorienteret matematikundervisning og -læring på et begrundet og reflekteret grundlag, igangsætte og stimulere den faglige debat, samt igangsætte udviklingsarbejder på skolen og bidrage til at udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen

Der arbejdes med

 • kendetegn ved matematikfaget 2020 og frem.
 • hvad der kendetegner kompetenceorienteret matematikundervisning, og hvordan vi kan redidaktisere vores læremidler?
 • hvordan man vurderer/evaluerer i den kompetenceorienterede matematikundervisning, og hvordan testtraditioner og vurderingskulturer er med til at påvirke faget og elevernes motivation?
 • hvordan matematikvejlederen kan støtte kolleger og sætte gang i en udvikling på egen skole henimod det kompetencebaserede i det faglige og didaktiske spænd, der vil være imellem kollegers undervisningspraksis?

Modul 2
Matematik og it

Dette modul giver deltagerne viden om didaktiske perspektiver på teknologianvendelse i matematikundervisningen.

Modulet kvalificerer deltagerne til at

 1. vurdere og analysere teknologier og digitale læremidlers muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og metoder i matematikundervisningen.
 2. formidle viden om teknologier og deres anvendelser til kolleger og inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med anvendelse og integration af forskellige teknologier i matematikundervisningen.

Der arbejdes med

 • didaktisk at rammesætte de forskellige digitale værktøjer, som beskrives i målene for matematikfaget.
 • vejlederrollen i forhold til at vejlede kolleger i en brug af it, der udnytter teknologiernes potentialer. Denne vejledning kan bl.a. ske via Co-teaching.
 • redidaktisering af materialer og læremidler, så it-værktøjerne får en berettiget funktion.
 • forståelse som præmis for brugen af digitale værktøjer og fælden ved black box-brug.

 

Modul 3
Børn og unge med særlige behov 

Dette modul giver deltagerne viden om typiske vanskeligheder for udskolingselever, kvalificerer deltagerne til at træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg om læring hos og undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen, planlægge, gennemføre og evaluere matematikundervisning for børn og unge med særlige behov samt vejlede om og angive pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i matematikundervisningen. 

Der arbejdes med

 • typiske vanskeligheder i matematik og hvilke tiltag man kan iværksætte
 • et særligt fokus på vanskeligheder og mulige tiltag inden for de faglige områder: regnestrategier, brøk, decimaltal og procent, ligninger og algebra i almindelighed, funktioner
 • elever, der præges af manglende motivation for faget, matematikblokeringer eller i værste fald matematikangst, og hvilke tiltag, man kan  iværksætte
 • mulige tiltag for de højt præsterende elever
 • kollegavejledning i forbindelse med elever med særlige behov

Målgruppe
Kurset henvender sig til matematiklærere, matematikvejledere og andre med interesse for matematikvejledningen.

HVORNÅR

Modul 1: Uge 34, d. 23.-25. august 2022

Modul 2: Uge 2, d. 10. – 12. januar 2023

Modul 3: Uge 9, den 1. – 3. marts 2023

KURSUSSTED

Balle Musik- og Idrætsefterskole, Ballevej 57, 7182 Bredsten

PRIS: 15.850 kr + moms

Underviser
e

 

Rikke Teglskov Kristensen UCL & CFU

er ansat på Center for Undervisningsmidler ved UCL i Odense og Vejle. De seneste 10 år har Rikke arbejdet med vejledning af matematiklærere i forhold til digitale og analoge læremidler. Derudover afvikler hun kortere kurser/kompetenceudviklingsforløb for matematiklærere/skoler bl.a. med omdrejningspunkt i IT eller kompetenceorienteret matematikundervisning, Rikke bidrager bl.a. til arbejdet i Det Danske GeoGebra Institut. Hun har tidligere arbejdet som folkeskolelærer i både privat/friskoleverdenen og på en kommunal folkeskole. Rikke er desuden beskikket censor og medlem af opgavekommissionen i matematik og har fra de arbejdsopgaver tilegnet sig et indgående kendskab til afgangsprøverne i matematik.

 Bo Teglskov Kristensen UCL & CFU

er ansat på Center for Undervisningsmidler i Odense, hvor han især har beskæftiget sig med efteruddannelse af matematiklærere. Her har Bo  især haft fokus på meningsfuld inddragelse af it i undervisningen, kompetenceorienteret og undersøgende matematik samt evalueringskultur i matematik.

Bo arbejdede indtil 2014 i folkeskolen, hvor han har undervist i matematik på alle trin og desuden har fungeret som matematikvejleder.

Som en del af  jobbet sidder Bo  i styregruppen for det Danske GeoGebra Institut, og har ved siden af sit job lavet forfatterarbejde og kursusvirksomhed for forskellige   
producenter af læremidler.

Mette Hjelmborg, Læreruddannelsen og efter-videreuddannelsen, UCL

er ansat på læreruddannelsen i Odense. I de seneste 15-20 år har Mette også arbejde med efter- og videreuddannelse af lærere, ikke mindst modulet ”Elever med særlige behov i matematikundervisningen” og afgangsprojekter i PD matematikvejlederuddannelsen. Mette er også tilknyttet AFIPS, anvendt forskning i forskning i pædagogik og samfund, hvor hun orienterer sig mod elever med særlige behov, det matematiske sprog og læremidler.

Overnatning
Der kan bestilles overnatning til specialpris i forbindelse med dette kursus.
Kr. 400 pr. nat for et enkeltværelse.
Kr. 600 pr. nat for et dobbeltværelse.
(Bemærk – der står en anden pris når man tilmelder)

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Scroll to Top