LÆSEVEJLEDERKURSUS

Deltagelse på alle 3 moduler udløser et kursusbevis, så man har “papir på”, at man er læsevejleder
Periode 2023-2024 STADIG LEDIGE PLADSER
Modul 1: 5. - 7. december 2023
Modul 2: 8 - 10. april 2024
Modul 3: 27. - 29. august 2024

2024-2025
Modul 1: 16. - 18. september 2024
Modul 2: 26. - 28. november 2024
Modul 3: 2. - 4. april 2025
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Ina Borstrøm, selvstændig læsekonsulent og lærebogsforfatter og uddannet audiologopæd fra Københavns Universitet.
Pris 15.950 kr + moms
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD
Kursusbeskrivelse

Læsevejlederkurset arrangeres i et samarbejde med Efterskoleforeningen over 3 x 3 dage.

Kurset giver deltagerne lov til at være testvejleder på deres skole, så man f.eks. kan tage den digitale ordblindetest. I vejledningen til den digitale ordblindetest står der, at man som testvejleder skal være “læsevejleder eller have lignende kvalifikationer”.

Læsevejlederkurset er opdelt i 3 moduler, der samlet kvalificerer deltagerne til at forestå de mange elementer i en læsevejledning. Kurset dækker alle aspekter af elevernes skriftsproglige færdigheder. Der arbejdes med afdækning og tolkning af resultaterne i forbindelse med rådgivning og vejledning. Kursisterne opstiller skriftsproglige mål og tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i de enkelte elever og i den samlede elevgruppe. Dette gælder både i faget dansk og i andre fag, der kræver læsning og skrivning.

Læsevejlederkurset tilrettelægges dels som oplæg med fælles gennemgang og diskussioner, dels med praktiske øvelser og plads til faglig fordybelse.

MODUL I omhandler almen læse- og skriveundervisning og den regelmæssige afdækning af elevernes færdigheder i læsning, skrivning og stavning.

MODUL II omhandler afdækning, undervisning og inklusion af elever med massive læse- og stavevanskeligheder, herunder brug af kompenserende læse- og skriveteknologi.

MODUL III omhandler vejledning og rådgivning med udgangspunkt i egen praksis.

Kursusbeskrivelse Modul 1

Undervisning og afdækning af læsning, skrivning og stavning i hele klasser

Dette modul kvalificerer deltagerne til at afdække elevernes skriftsproglige færdigheder med gruppeprøver samt til at tolke og anvende resultaterne i opstilling af skriftsproglige mål og tilrettelæggelse af skolens samlede læse- og skriveundervisning i dansk og andre fag.

Der arbejdes med undervisning i læsning, skrivning og stavning og med tilrettelæggelse af forskellige former for undervisning, herunder holddeling og differentieret undervisning. Der arbejdes med læsetræning, læseforståelse samt med faglig læsning i alle fag.

MODUL 1 inddeles i 4 overordnede områder:
– Faget læsning
– Læsevejlederens funktion
– Læsning og skrivning i overbygningen
– Faglig læsning og skrivning

Kursusbeskrivelse Modul 2

Afdækning, undervisning og inklusion af elever med skriftsproglige vanskeligheder

På alle årgange findes elever, der har meget svært ved at læse. Eller måske har de tilegnet sig en vis læsefærdighed, men har fortsat svært ved at formulere sig på skrift. 

Dette modul kvalificerer deltagerne til at skabe et fagligt funderet undervisningstilbud til alle elever uanset deres skriftsprogligt niveau. Der arbejdes med at afdække, tolke og anvende individuelle læsetests. Der opstilles undervisningsmål for elever med læse- og stavevanskeligheder på baggrund af en relevant afdækning, og der arbejdes med principper for evaluering af den pædagogiske indsats. Dette modul stiller skarpt på elevernes individuelle skriftsprogsudvikling ud fra viden om undervisning af elever med særlige behov. Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne bringes i udvikling både fagligt og emotionelt.

MODUL 2 inddeles i 4 overordnede områder:
– Læsevanskeligheder – hvad er det?
– Læsevanskeligheder – hvad gør vi? 
– Læseforståelsesvanskeligheder – om at læse med forståelse
– Læsetekniske hjælpemidler – når læsekrav overstiger læseevne

Læsevejledning Modul 3

Læsevejledning forankret i egen praksis

Dette modul udfolder alle aspekter ved en samlet læsevejledning i praksis. Der arbejdes med at transformere resultaterne fra relevante iagttagelser til en konkret handleplan læsning, skrivning og stavning. 

Kursisterne medbringer og fremlægger konkrete problemstillinger og elevbeskrivelser fra egen skole. Derudfra udarbejdes der i løbet af kurset konkrete handlerplaner for læsning, skrivning og stavning.

Med udgangspunkt i de konkrete elevbeskrivelser udveksles viden om metoder, materialer og hjælpemidler, rådgivning og vejledning i relation til læsning og læsevanskeligheder.

Sammen med den teoretiske viden fra Modul I og Modul II kvalificerer dette modul deltagerne til at forestå alle elementer i en læsevejledning. Det gælder alt fra afdækning af elevernes skriftsproglige færdigheder til tolkning og anvendelse af resultaterne i forbindelse med rådgivning og vejledning i relevante undervisningstiltag.

MODUL 3 inddeles i 4 overordnede områder:
– Generelle principper for læsevejledning 
– Opstilling af konkret handleplan
– Udarbejdelse af konkret aktivitet
– Præsentation af elevbeskrivelser og forslag til handleplan

Efter deltagelse i efterskolernes læsevejlederkursus er du kvalificeret til at tage ordblindetesten:

Ordblindetesten er en hjælp til fagfolk. Ordblindetesten er ikke en selvtest. Ligesom der skal et trænet øje til at se på røntgenbilleder, skal der fagfolk med indsigt i læsevanskeligheder til at gennemføre og se på resultaterne af Ordblindetesten. Ganske vist har Ordblindetesten indbyggede grænseværdier for ordblindhed – den lyser så at sige gult eller rødt ved påfaldende resultater.
Men der er mindst fire momenter i brugen af testen, som kræver personale (testvejledere) med uddannelse i læsevanskeligheder:
1) testvejlederen skal have erfaring med læsetestning for at kunne vurdere, om testningen forløb, så resultaterne kan regnes for pålidelige,
2) testvejlederen skal kunne sammenholde testresultatet med andre relevante oplysninger om og fra testdeltageren for at kunne bedømme resultatets gyldighed,
3) testvejlederen skal kunne støtte testdeltageren og dennes lærere i at tilrettelægge undervisning og andre tiltag, der kan fremme testdeltagerens læsefærdigheder og mindske de handicappende konsekvenser af ordblindheden,
4) testvejlederen skal kende til andre læsevanskeligheder end ordblindhed, sådan at testdeltagere med vanskeligheder, der ikke er ordblindhed, også bliver taget alvorligt.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dansklærere, læsevejledere og andre med interesse for læsevejledningen på skoler.

Underviser

Ina Borstrøm

selvstændig læsekonsulent og lærebogsforfatter og er uddannet audiologopæd fra Københavns Universitet, hvor Ina også har arbejdet. Ina har været læsekonsulent i Køge kommune, men er i dag selvstændig læsekonsulent, foredragsholder og lærebogsforfatter.

Hun har deltaget i flere undersøgelser om begynderundervisning og massive læse- og stavevanskeligheder hos børn og voksne.

Ina er medforfatter på en række undervisningsmaterialer, herunder Den første læsning, Den sikre læsning, Læseevaluering på begyndertrinnet og VAKS for elever med ordlæsevanskeligheder.

Tilbud om overnatning
Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Scroll to Top