DANSK #2024

Praksisnær inspiration til danskundervisningen
Periode 8. - 9. oktober 2024
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Konsulent, Birgitte Therkildsen og lærer, Lise Stadelund
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

DANSK #2023

Trænger dit danskfag til nye overskrifter?

Hvor er dansk i udskolingen i 2023? Hvordan udvikler og udfordrer du din undervisning – i samspil med de formelle krav i læseplaner og prøvevejledninger? 

På kurset DANSK #2023 møder du en række forskellige undervisningsforløb, der byder på både nye tekster og andre modaliteter og på varierede tilgange og produktioner.

Du kommer til at afprøve nogle af forløbenes mange vinkler og udfordringer, og undervejs trækker vi tråde til tekstkategorier, fremstillingsformer, opgavetyper og mulige fordybelsesområder.

Kurset er bygget op om seks overskrifter, der hver især rummer et varieret udvalg af nye og ældre tekster og andre modaliteter. Som afslutning på kurset binder vi sammen sløjfer, så du er parat til at tage ideerne med ind i din egen undervisning. 

 
Program:
Dag 1.

  • Introduktion og velkomst
  • Den tomme plads – en tekst med kant og vinkel
  • At ændre ståsted – tekster, der lokker og lærer
  • For tidligt voksen – tekster fra før og nu
  • Refleksion – tekster med drømme og perspektiver


Dag 2. 

  • Dramaet i både fakta- og fiktionstekster
  • Til ungdommen i to versioner
  • Opløbet og slutspurten 

Målgruppe:
Kurset retter sig mod dansklærere, der underviser i 7 – 10. klasse i alle skoleformer, både med og uden prøveerfaring.

Om underviserne:

Birgitte Therkildsen

Danskfaglig konsulent i Greb om Dansk.
Uddannet lærer, pd i dansk og har blandt andet arbejdet som danskkonsulent i UVM og Dansklærerforeningens Hus.
Oplægsholder, læremiddelforfatter og beskikket censor.
Optaget af at skabe sammenhæng i danskfaget samtidig med at vi afprøver nye veje og muligheder.

Lise Stadelund

Uddannet lærer i 1997 og lærebogsforfatter. Ansat på Giersings Realskole i Odense. Underviser i dansk i 7. – 10. klasse. Er beskikket censor i skriftlig fremstilling i 9. og 10. klasse. Er optaget af danskfagets mange muligheder og spændende afveje i forhold til kommunikation, litteratur og modaliteter.

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen. 

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

 
Scroll to Top