DET DIGITALE BILLEDE – BILLEDKUNST

Det digitale billede – hvordan underviser jeg eleverne i det digitale billede?
Periode 20. - 21. marts 2025
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Lærer, Lykke Østrup Andersen & adjunkt, Susanne Skou Kristensen
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer

Kurset giver dig


  • Viden og inspiration omkring det digitale billede som er direkte anvendelig i din billedkunstundervisning både i valgfaget og faget generelt

Kurset kommer til at være en vekselvirkning mellem teori og konkret praktisk arbejde i billedkunst undervisningen.

Kursus program

Kursusbeskrivelse

Det kræver erfaring, fordybelse og gå-på-mod at lære at arbejde med det digitale billede i billedkunstundervisningen – både for elever og lærere. Som lærer kan det desuden svært at komme i gang med en ny praksis i en travl hverdag.

Formålet med dette kursus er at give deltagerne mod på, og ideer til, at arbejde med det digitale billede i deres undervisning. 

Du vil gennem små workshops over to dage blive guidet igennem udvalgte muligheder inden for udtryksformen digitale billeder. Med afsæt i basisviden om digital foto kaster vi os ud i green screen, stop motion, digital collage og 3D modellering.

Vi afprøver, hvordan analoge og digitale udtryksformer kan berige hinanden og pege i nye retninger.

Vi arbejder med følgende programmer i SkoleTube: Photopea, Wevideo og Stop motion.  Det er derfor nødvendigt at man har adgang til SkoleTube, for at få det optimale ud af kurset.

Øget krav og muligheder

Der står i fælles mål for faget billedkunst som valgfag under udtryksformer:

“Eleven kan fremstille billeder med forskellige udtryksformer samt teknikker herunder digitale teknologier. Eleven har viden om forskellige udtryksformer og teknikker herunder digitale teknologier”

Det, at arbejde med det digitale billede i billedkunst, er altså én de udtryksformer, som læreren skal introducere eleven for. I forbindelse med udtræk til prøven i faget trækker eleven en udtryksform. Èn af de mulige udtræk her er det digitale billede.

Om underviserne

Lykke Østrup Andersen
Folkeskolelærer
Landsformand i Danmarks Billedkunstlærere

Linjefag i billedkunst, håndværk og design og biologi. Underviser i billedkunst på alle klassetrin på 25. år. Afholdt tre års forsøgsprøver i valgfaget billedkunst under UVMs fors øg i 2009-11. Underviser på kurser for Danmarks Billedkunstlærere. Forfatter til kapitel om prøve i billedkunst i bogen “Visualitet i undervisningen” og artikler om billedkunst. Medlem af UVMs skrivegruppe for billedkunst i 2013 og 2019. Medlem af UVMs faggruppe for faget billedkunst i folkeskolen.

 

Susanne Skou KristensenAdjunkt i billedkunst og håndværk og design på UCN
Næstformand i Danmarks Billedkunstlærere

Uddannet folkeskolelærer med linjefagene billedkunst, håndarbejde og dansk. 16 års undervisningserfaring fra folkeskole, billedskole og læreruddannelsen. Beskikket censor i billedkunst, håndværk og design og bachelorprojekt på læreruddannelsen. Forfatter til kapitel om eksperimenterende billedkunst i bogen ”Visualitet i undervisningen” og flere faglige artikler. Medlem af UVMs faggruppe for faget billedkunst i folkeskolen.

Ofte stillede spørgsmål

Der bliver vekslet mellem arbejde med både teori og praksis. I teori-delen præsenteres kursisterne blandt andet for flere forskellige programmer, som er gode/vigtige at kende, når man arbejder med det digitale billede i billedkunst.

Der bliver også gjort rede for kravene til indholdet i det digitale billede i billedkunst i forhold til faget formålsparagraf.

Den praktiske del består af forskellige små opgaver, hvor kursisterne selv prøver at være i elevernes sted og derfor også får praktisk erfaring med de programmer, som eleverne skal arbejde med i undervisningen.

Der vil ikke være decideret undervisning i dette, men der bliver helt klart reflekteret over hvornår og hvordan man med fordel kan inkorporere det digitale i sin undervisning.

Undervisere, der underviser eller skal undervise i billedkunst.

Computer. Gerne noget tilsvarende det som ens elever har til rådighed i undervisningen.
Det er en fordel at have adgang til Skoletube og evt. programmet Pixlr.

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.

Læs mere HER

Overnatningssteder

Scroll to Top