ELEVER MED ANGST

Kom med ned i det følelsesmæssige maskinrum og bliv klogere på, hvad angst egentlig er for en størrelse.
Periode 5. - 6. februar 2025
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Psykolog Louise Brask
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Kursusbeskrivelse

Kom med ned i det følelsesmæssige maskinrum og bliv klogere på, hvad angst egentlig er for en størrelse. Hvordan udvikles angst over tid, og hvordan den fodres og vedligeholdes.

Ud af 1.000 børn og unge havde omkring 10 af de 0 til 5-årige en diagnose i 2019, mens det tilsvarende var næsten 100 blandt de 15 til 17-årige. Det svarer til, at ca. to elever fra hver 9. klasse har en diagnose i dag. Dette er bekymrende og der er brug for en forståelse af, hvorfor så mange unge mistrives, og ikke mindst hvad vi som fagpersoner stiller op.

På dette kursus ser vi nærmere på angstlidelserne, og på hvad der sker i det menneskelige sind og organismen, når den udsættes for belastninger og stress.

Vi skal se på de centrale forskelle mellem stress, forbigående angstreaktioner og deciderede angstdiagnoser – det er nemlig vigtigt at kunne kende forskel, når man har med nutidens børn og unge at gøre. Forbigående stress og angst er naturlige reaktioner og som sådan ikke farlige, men en ubehandlet angstlidelse kan sætte et barns trivsel, indlæringsevne, forældre og lærere på en hård prøve. 

Vi skal kortlægge sammenhænge mellem overbelastning, indlæring og vedligeholdelse af angst, forskellige typer af angst (f.eks. præstationsangst, panikangst) og ikke mindst formulere strategier til at kunne håndtere svære og ofte smertefulde følelser. Dette gælder for både unge mennesker og for os selv.

Den teoretiske del

I den teoretiske del af kurset vil vi med udgangspunkt i stress- og angstfølelser se på begreber som indlæringshistorik, forventningsangst, sikkerheds- og undgåelsesadfærd, triggersituationer, eksponering, følelsesregulering, mentalisering, medfølelsestræning etc.
Målet er at kunne skabe en relation til angstfyldte elever på et fundament af viden, omsorg, styrke og mod. På denne vis kan vi i perioder være den unges vikarierende omsorgsperson, der kan bane vejen for at tolerere og udholde følelsesmæssig smerte på den korte bane og sørge for tryghed og sikkerhed på den lange bane.

Den praktiske del

I de praktiske øvelser på kurset, vil vi træne det skarpe analytiske blik. Med afsæt i angstens kompleksitet, vil du få mulighed for selv at kortlægge sagsformuleringer og interventioner. Da det ofte er nødvendigt at arbejde omkring angsten i stedet for på selve angsten, vil du få hjælpeværktøjer til at træne fokus på såvel selvkritik samt leveregler, som begge er kontekstfaktorer til forståelse af et udmattet sind.

Da de unge ikke er med os i undervisningslaboratoriet, vil den anvendte del af kurset tage afsæt i dels jeres erfaringer med angstfulde elever, men også egne erfaringer med et løbsk trusselssystem. Angstfulde sensationer er noget vi alle kender til, så med den teoretiske viden på plads, kan vi også træne og forstå egne oplevelser. Kurset er således også til dig, der er villig til at sætte personlige oplevelser på dagsordenen i en større sags tjeneste.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, som underviser i overbygningen på efterskoler, private friskoler, realskoler, folkeskoler og 10. kl. centre.

Varighed:

Kurset forløber over to kursusdage. Fra kl. 9.30 – ca. 20.30 på dag 1, og 9.00 – 13.00 på dag 2.

Om underviseren

Louise Brask

Instruktør Louise brask har mange års erfaringer med gruppe og individuel behandling af udsathed blandt unge.
Herudover underviser og superviserer hun, samt afholder workshops og temadage om belastningsreaktioner.
Ved siden af egen praksis er hun tilkoblet kvindehuset i Aarhus, samt ungeprojekt i Favrskov kommune.
 
Hun har tidligere arbejdet ved Jysk psykologcenter med gruppebehandling af angstlidelser.
Louise er en engageret og erfaren kliniker samt formidler forankret i såvel teori som praksis.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Scroll to Top