MADKUNDSKAB MELLEMTRINNET – nye krav og muligheder

Der bliver sat øget krav til elevernes færdigheder hele vejen rundt og dermed også til lærernes teoretiske niveau og planlægning.
Periode 22. - 23. november 2023
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Lærer og gastronom, Mikkel Wejdemann (Madmikkel)
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Madkundskab, praksisfaglighed og et populært valg

I forbindelse med den nye fokus på praksisfagligheden i folkeskolen, og de dertilhørende nye obligatoriske valgfag på 7. og 8. klassetrin, er det blevet tydeligt, at det ikke kun er i valgfagsundervisningen, at der bliver sat nye krav. Det gør sig i også gældende for den obligatoriske undervisning på mellemtrinnet.

I rækken af obligatoriske valgfag oplever rigtig mange skoler lige nu, at madkundskab er et meget populært valg blandt eleverne. Maden har fået status, og eleverne vil meget gerne med i køkkenet!

Det har samlet set konsekvenser både for eleverne, lærerne, skolerne og den måde vi tænker undervisning i madkundskab – Helt fra start til slut.

Eksamen og den røde tråd

En konsekvens af styrkelsen af praksisfagligheden i folkeskolerne er, at nu skal alle de elever, som har valgt madkundskab som valgfag til eksamen i skolekøkkenet, når 8. klassetrin afsluttes. Det bliver faktisk de unge menneskers første møde med det grønne eksamensbord. Og det er vores ansvar at det bliver en god oplevelse!

Der er derfor også et nyt stort behov for at tænke undervisningen på mellemtrinnet langt tættere sammen med valgfagsundervisningen. Der skal arbejdes mere på tværs af niveauerne, end der bliver i dag.

Der er uden tvivl et øget behov for, at vi ude på skolerne i endnu højere grad sørger for en tydelig rød tråd hele vejen gennem undervisningen i madkundskab.

Det er ét af de mange aspekter, som vi vil arbejde med på dette kursus.

De 4 kompetenceområder

For både den obligatoriske undervisning på mellemtrinnet og undervisningen på valgfaget er det de samme 4 kompetenceområder, som er gældende:

Mad og sundhed Fødevarebevidsthed  Madlavning  
Måltid og madkultur

Her er der ingen forskel og stadig sammenhængen mellem undervisningen på de forskellige niveauer.

Men da indholdet under færdigheds- vidensområder og -mål er væsentlig forskelligt for hvert enkelt kompetenceområde, er det nu endnu vigtigere, at man som underviser på mellemtrinnet er bevidst om, hvilke læringsmål der er i højsædet under hver af kompetenceområderne på de forskellige klassetrin.

Lige så vigtigt er det naturligvis, at vi gennem undervisningen får åbnet bedst muligt op for at eleverne udvikler madglæde, køkkenkompetencer, faglig viden, forståelse og evner til at tage kritisk stilling i madens forunderlige og mangefacetterede verden.

Det handler især om at give eleverne de bedst mulige redskaber til at kunne tage ansvar for eget og omgivelsernes liv.

Og så handler det samtidig om at give eleverne de bedste forudsætninger for at få en god oplevelse med faget madkundskab – og den eksamen som venter dem på 8. klassetrin.   

Konkret vil dette kursus give:

  • Fornyede kompetencer til at medtænke de 4 kompetenceområder i undervisningsplanlægningen og årsplan.
  • Inspiration til udvikling af nye målrettede undervisningsforløb i sammenhæng med de 4 kompetenceområder.
  • Indblik i, hvordan man som lærer kan skabe meningsfuld sammenhæng mellem den obligatoriske undervisning og valgfagsundervisningen.
  • Mulighed for at styrke egen faglighed.
  • En udvidet didaktisk værktøjskasse.
  • Indblik i den nye faglighed i forbindelse med valgfagsundervisningen.
  • Et fagligt boost og fornyet motivation til at varetage rollen som underviser på både obligatorisk og valgfagsniveau

Kurset kommer til at være en vekselvirkning mellem teori og konkret praktisk arbejde i køkkenet.

Målgruppe:

Lærere som underviser i madkundskab på mellemtrinnet – Lærere som med tiden skal undervise i madkundskab som valgfag.    

Formål:

At gøre lærerne i stand til at skabe en faglig og didaktisk rød tråd gennem den obligatoriske madkundskabsundervisning og madkundskab som valgfag. At give lærerne indblik i det nye øgede fokus på de 4 kompetenceområder. At give lærerne kompetencer i at kunne varetage både undervisningen i madkundskab på mellemtrinnet og i fremtiden madkundskab som valgfag.

Tilmeldingsfrist
Online tilmelding

Medbring
forklæde, kokkeknive, skærebræt.

Om underviseren

Mikkel Wejdemann. Selvstændig konsulent med firmaet MadMikkel. Uddannet lærer med 11 års erfaring i folkeskole og efterskole, gæsteunderviser på læreruddannelsen på UCC – København.

Udvikler på diverse madprojekter primært målrettet børn og unge, samt efteruddannelses- og inspirationsforløb for f.eks. lærere og køkkenpersonale. Har gennem årene arbejdet tæt med maddidaktiker Helle Brønnum Carlsen og bl.a kørt undervisningsforløb og skrevet kogebog sammen. https://madmikkel.dk/

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Scroll til toppen