MADKUNDSKAB SOM VALGFAG

Der bliver sat øget krav til elevernes færdigheder hele vejen rundt og dermed også til lærernes teoretiske niveau og planlægning.
Periode 23. - 24. september 2024
eller
3. - 4. december 2024
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Lærer og gastronom, Mikkel Wejdemann (Madmikkel)
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Kurset giver dig

  • Et indblik i hvad de forhøjede krav betyder for undervisningen
  • Hvilke konsekvenser vil det få for planlægningen af undervisningen i valgfaget, f.eks. teori vs. praksis og økonomiske udfordringer
  • Indblik og praksiserfaring i hvordan prøven i valgfaget skal afholdes
  • Inspiration til udarbejdelse af egen årsplan samt prøvespørgsmål 
  • Et faglig boost og fornyet motivation til at varetage rollen som valgfagsunderviser i madkundskab

 

Kurset kommer til at være en vekselvirkning mellem teori og konkret praktisk arbejde i køkkenet.

Kursus program

"Rigtig fint med det korte overblik over rammer og krav. Grænseoverskridende men særdeles godt og vigtigt at blive sat i elevernes sted omkring trækning af prøveoplæg. Super måde at blive delt i elever og censorer."

Tidligere kursist

Kursusbeskrivelse

Praksisfagligheden i skolen skal styrkes og derfor er der lagt mere vægt ind i de praktisk-musiske fag. Der er samtidig rigtig mange skoler, der oplever elevernes store lyst til at vælge madkundskab af de mulige valgfag, som skal tilbydes eleverne i 7. og 8. klasse. Det betyder også at der er rigtig mange skoler, der nu for første gang skal i gang med at tilbyde faget på de nye vilkår. 

Der skal for alvor tænkes undervisningsplanlægning ind på dette niveau og samtidig skal der afholdes en prøve, som lever op til undervisningsministeriets forventninger.  Kravet er at eleverne skal i øget grad skal kunne forholde sig til de 4 kompetenceområder:

  • Mad og sundhed
  • Fødevarebevidsthed
  • Madlavning
  • Måltid og madkultur

Øget krav og muligheder

Den nuværende læseplan for valgfaget madkundskab forbliver udgangspunktet for undervisningen, men da mange skoler ikke tidligere har tilbudt madkundskab som valgfag er det stadig ukendt terræn for mange skoler og undervisere. Der bliver i stor grad bygget ovenpå de kompetencer, eleverne gerne skulle have erhvervet sig gennem den obligatoriske undervisning.

Der bliver sat øget krav til elevernes færdigheder hele vejen rundt og dermed også til lærernes teoretiske niveau og planlægning. Samtidig åbner der sig også muligheder for at dykke længere ned i mere specifikke problemstillinger og forsøg i undervisningen.

Om underviseren

Mikkel Wejdemann. Selvstændig konsulent med firmaet MadMikkel. Uddannet lærer med 11 års erfaring i folkeskole og efterskole, gæsteunderviser på læreruddannelsen på UCC – København.

Udvikler på diverse madprojekter primært målrettet børn og unge, samt efteruddannelses- og inspirationsforløb for f.eks. lærere og køkkenpersonale. Har gennem årene arbejdet tæt med maddidaktiker Helle Brønnum Carlsen og bl.a kørt undervisningsforløb og skrevet kogebog sammen. https://madmikkel.dk/

Ofte stillede spørgsmål

I det praktiske forløb hvor kursisterne selv prøver en eksamenssituation på egen krop, bliver der indledningsvis trukket lod blandt kursisterne, hvorefter halvdelen af dem skal agere elever og den anden halvdel skal agere lærere og censorere.


Dem der skal udføre en prøve-situation som elever skal herefter først planlægge og så gennemføre en situation, der minder om dén, eleverne skal igennem i deres madkundskab som valgfags-prøve. De planlægger først, hvilken ret de vil lave og hvorfor. Derefter går de i køkkenet og forbereder maden, præsenterer den og fortæller og forklarer om deres valg.

Dem der er blevet censorer, observerer de andre i deres forløb, får præsenteret maden og smager på den, og efterfølgende skal de så vurdere hvordan de er lykkedes med at leve op til kraven til prøven.

En stor del af indholdet på dag 2 går med netop dette. De fleste kursister forlader kurset med opdateringer til deres årsplan – både ud fra input fra instruktøren – men også fra gruppereflektioner med andre kursusdeltagere.

Undervisere, der underviser eller skal undervise i madkundskab.

Forklæde, kokkeknive og skærebræt.

Varigheden. Vi er det eneste kursussted, der har 2-dages kursus. Længden er god, fordi det kan være svært for lærere at være væk fra deres undervisning i flere dage.


Nogle udbydere kører 3-dages kurser, men det er ti for længe at være væk. Der er også andre, der udbyder 1-dages, halv-dages eller online kurser og der når man ikke samme reflektionsniveau, som man gør på vores 2-dages kurser.


Derudover har vi også en skarp instruktør, som er god til at holde sig opdateret og som de fleste undervisere kender i forvejen, da han har lavet undervisningsmateriale som mange bruger i hverdagen (MadMikkel).

"Det har været MEGET informativt og inspirerende og der er fin variation i teori og praksis."

Tidligere kursist

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Overnatningssteder

Scroll to Top