MUSIK SOM VALGFAG

Bliv klædt på til arbejdet med musik som valgfag i 7. – 8. klasse.
Periode 4. - 5. oktober 2023
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Lektor fra professionshøjskolen Absalon., Stefan Teilmann Laub Nielsen
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Kursusbeskrivelse
– Valgfaget og prøven

Praksisfagligheden i skolen skal styrkes og derfor er der lagt mere vægt ind i de praktisk-musiske fag, måske i særlig grad i musik, hvor valgfaget skal tilbydes eleverne i 7. og 8. klasse. Det betyder, at der for alvor skal tænkes undervisningsplanlægning ind på dette niveau og samtidig skal det udvikles en prøve, som lever op til undervisningsministeriets forventninger.  Kravet er, at eleverne skal kunne anvende instrumenter, stemmer og musikalitet i forskellige sammenhænge og herigennem demonstrere praktiske færdigheder, kreativitet, musikforståelse og musiske færdigheder.

Ny læseplan

En ny læseplan er desuden undervejs, og den betyder også en ny retning for arbejdet med at lave undervisningsplaner både i det obligatoriske fag og valgfaget. Hvad indeholder den ny læseplan og hvilken betydning vil det få for undervisningen fremover?

Konkret vil dette kursus give:

  • Et indblik i hvad praksisfaglighed betyder for undervisningen
  • Hvilke konsekvenser vil det få for planlægningen af undervisningen i valgfaget
  • Indblik i hvordan en prøve i valgfaget kan komme til at se ud
  • Kendskab til den reviderede læseplan og dens betydning for undervisningen i det obligatoriske område
  • Konkret arbejde i faget med en praktisk opgave i relation til prøven i valgfaget musik

Kurset kommer til at være en vekselvirkning mellem teori og konkret praktisk arbejde i musiklokalet. Medbring gerne personlige instrumenter.

Målgruppe:

Undervisere, der underviser eller skal undervise i valgfaget musik

Formål:

At gøre lærerne i stand til at tilrettelægge deres undervisning i praktisk musik, og give et indblik i afgangsprøven i valgfaget musik.

Program

DAG 1
10.15-10.30        Musikalsk tjek-ind og præsentationsrunde

10.30-10.45     Etablering af Google doc – spørgsmål, udfordringer etc.
10.45-11.00     Valgfaget – baggrund, indhold – kompetenceområder m.m.

11.00-11.15     – pause –

11.15-11.45     Praktisk øvelse: en sang – muligheder i valgfaget

11.45-13.00     Prøven i valgfaget – hvordan, hvornår, hvor mange etc.
13.00-14.00     – frokost på Balle –
14.00-14.30     Ukulelekursus del 1
14.30-16.00     Sangskrivningsworkshop
16.00-16.30     – pause med kaffe og kage –
16.30-18.00     Sammenspilsinspiration – forskellige sammenspilsformer
18.00-19.00     – pause / indkvartering –
19.00-20.00     – Aftensmad på Balle –
20.00-21.00     Ukulelekursus del 2 og mere sammenspil
21.00-?              – socialt samvær –

DAG 2
8.15-9.00         – Morgenmad på Balle –
9.15-9.45          Ukuleleopsamling – sangmuligheder
9.45-10.15        Vi ser Google-doc igennem – har vi fået svar på spørgsmål?
– evt. mulighed for at ringe læringskonsulenten op
10.15-11.00     Musikforståelse – inspiration til forskellige forløb

11.00-11.15     – pause –

11.15-12.00     Netværksarbejde i grupper – sparring, årsplaner, forløb etc.
12.00-12.45     Hørelære og teori i valgfaget – inspiration

12.45-13.00     Opsamling og evaluering
13.00-14.00     – frokost på balle –

Om undervisere

Stefan Teilmann Laub Nielsen
Lektor fra professionshøjskolen Absalon.

Evaluering fra kursist hos Stefan:
“Det bedste ved dit kursus, er helt sikkert dine erfaringer og din meget bevidste tydelige holdning til sammenspil i musikundervisningen. Du har gjort dig mange overvejelser og de er prøvet af på børn.

Du er en meget kompetent underviser, der med tydelighed, et højt fagligt niveau og stor musikalitet, får alle til at spille og føle sig godt tilpas i rummet.

Det er fedt at du viser alt og ikke forklarer ret meget, det er jeg sikker på virker rigtig godt på børn i alle aldre, så man meget hurtigt kommer igang med at lave musik.

Det er fedt at du har øret for musikken. Der skal være musik i rummet og det skal lyde godt.

Jeg er sikker på, at jeg nu får alle børn i klassen til at have lige roller, det er ikke kun den dygtige trommedreng og den dygtige klaverpige som bærer sammenspillet. Musikken er for alle.
kursist” 

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.

Læs mere HER

Scroll til toppen