ORDBLINDE ELEVER I MATEMATIK

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?
Periode 6. - 7. november
Sted BALLE Kursus & Læring, 7182 Bredsten, Vejle
Underviser Morten Rygner
Pris 2995 kr + moms.
Tilmeldingsfrist Løbende online tilmelding
Medbring Computer eller IPAD

Ordblinde elever i matematik

På kurset får du:

  • Viden om ordblindhed
  • Indsigt i ordblinde elevers mulige udfordringer i matematikundervisningen
  • Forskellige værktøjer til arbejdet med ordblinde elever i matematik
  • Konkrete forslag til undervisning, som kan betegnes som ordblindevenlig undervisning.

• Cirka en ud af otte af eleverne i folkeskolens 9. klasse er ordblinde (EMU)

EMU

Kursusbeskrivelse

I 22/23 var det 13% af 9. klasseeleverne, som havde ordblindhed i følge EMU, og i følge Egmontrapporten 2018 får ordblinde elever ofte lavere karakterer til de afsluttende prøver i matematik .
Gode færdigheder i matematik er – på samme måde som læsefærdigheder – af stor betydning for børn og unges senere mulighed for succes i uddannelse, job og dagligdags situationer i det hele taget.
Det er derfor vigtigt, at matematiklærere har indsigt i ordblinde elevers udfordringer og de muligheder der findes, for at støtte deres faglige udvikling i matematik.

Det er desværre de færreste matematiklærere, som er uddannet til at arbejde med de særlige udfordringer som elever med ordblindhed kan opleve i faget. Dette kan du få redskaber til på dette kursus.

Med udgangspunkt i otte fokuspunkter til matematiklæreren fra opgaven “Et indblik i ordblindes mulige udfordringer i matematik”, og min egen erfaring med undervisning i matematik, samt mit nuværende studie i matematikdidaktik, bliver du under dette kursus rustet til at give eleverne med ordblindhed bedre mulighed for at lære matematik.

Forskningen peger på, at mange områder kan have indflydelse på ordblinde elevers udfordringer i matematik.
Herunder: arbejdshukommelse, automatisering, sproglige vanskeligheder i matematik, fonologi, motivation, narrativer, tempo/stress, angst/selvværd og social arv.

Det er ikke mangel på intelligens eller vilje hos eleverne, der gør, at de er i matematikvanskeligheder.

En tilgang med fokus på otte tiltag i undervisningen, kan være med til at give alle elever et bedre grundlag for at lære matematik.

Om underviseren

Morten Rygner 
Uddannet folkeskolelærer, læser matematikdidaktik på DPU og er ordblind.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hele kursusforløbet er meget praksisnært.
Så det hele forsøges overleveret så det kan bruges i egen praksis derhjemme.

Ja.
Undervejs i kursusforløbet vil der være lidt tid til at spørge ind til dine kursuskollegaers gode ideer fra deres undervisning. Men der er derudover tid til erfaringsudveksling sidst på dag 1.

Matematiklærere samt pædagoger og andre med støttefunktioner i faget matematik på folkeskoleniveau.

Medbring en computer

Varigheden. Vi er det eneste kursussted, der har 2-dages kursus. Længden er god, fordi det kan være svært for lærere at være væk fra deres undervisning i flere dage.

Derudover har vi en meget dygtig instruktør på kurset, med værdifuld personlig erfaring bag sig.

Tilbud om overnatning

Der kan tilkøbes overnatning for kr. 625 for et enkeltværelse, og kr. 850 for et dobbeltværelse. Vi samarbejder med flere gode overnatningssteder i nærheden af skolen.

Søg kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, overnatning og transport. Det er der mange skoler der benytter sig af. Skal søges inden kursusstart.
Læs mere HER

Overnatningssteder

Scroll to Top