Sidste kursus i foråret – vi ser frem mod efteråret

10. maj 2023

Foråret hos Balle Kursus & Læring

Så er sidste kursus i foråret 2023 afviklet.

Det har været et spændende forår med flere nye kurser i kursuskalenderen.
Instruktør Mikkel Wejdemann har bl.a. været forbi til Go’ stil i efterskolekøkkenet til ledere og ansatte i efterskolekøkkenerne.
Kurset blev afviklet 2 gange, og begge kursusgange var næsten udsolgte. Vi glæder os til at gentage kurset til næste forår.

Instruktørerne Birgitte Therkildsen og Ulla Hjøllund Linderoth har også været forbi med nye kurser – Nyt liv til din årsplan i dansk og Bliv klar til naturfagsprøverne. Begge kurser var succeser, og vi glæder os til at gentage dem til næste skoleår.

I det hele taget har det været et godt og varieret forår hos Balle Kursus & foråret på kurser i mange forskellige retninger, og med rigtig mange besøgende kursister.

Vi er begyndt at se frem til efteråret, hvor vi som sædvanlig har et stort udbud af vores populære valgfagskurser i både musik, håndværk & designmadkundskab og billedkunst

Derudover har vi kurser indenfor dansk, læse- og skriveteknologi, engelsk, tysk, matematik, historie, fysik/kemi og naturfag.

Af nye tilføjelser til vores kursusprogram kan bl.a. nævnes flg.:

Sæt læring i bevægelse. Et bevægelseskursus der er målrettet din undervisning i alle fag.

Klasseledelse – styring og kontakt. Få redskaberne til at skabe et positivt og udviklende læringsmiljø, hvor eleverne har de bedste betingelser for at lære og udvikles som mennesker.

Kontaktlærer – trivsel, tryghed og udvikling. Et kursus til kontaktlæreren eller klasselæreren der fokuserer på at få de unge mennesker til at trives i fællesskabet.

Elever med angst. Vi har udvidet vores populære kursus om elever med angst til at være et 2-dages kursus, med endnu mere viden og mulighed for fordybelse.

Nå de unge med TikTok. Hvis du er SoMe ansvarlig på din skole, så er dette kursus helt sikkert noget for dig.

I løbet af efteråret sætter vi også gang i en ny omgang med vores særdeles populære Læsevejlederkursus & Matematikvejlederkursus.
Her bliver kursisterne sendt hjem med en masse vejlederredskaber i bagagen og et diplom fra Efterskoleforeningen og Balle Kursus & Læring.
Der er stadig få ledige pladser på Læsevejlederkurset og Matematikvejlederkurset.

Rigtig mange af vores kurser oplever stor søgning, en del er allerede udsolgt, så det er en god ide at melde sig til i god tid.

Læs mere om programmet for foråret her: https://balle-kursus.dk/kurser/alle-kurser/

Vi glæder os til at få besøg af dig hos Balle Kursus & Læring i efteråret 2023.                                              

Scroll to Top